I choose it!

Istiqomah itu susah.
Istiqomah itu bukan perkara mudah. 
Ketika kita dihadapkan pada pilihan2 untuk memutuskan, kita senantiasa berpikir mana yang lebih menguntungkan. Sejurus kemudian kita mengambil keputusan. Dan pada akhirnya kita harus bertahan pada keputusan itu. Karena setiap yang kita pilih mengandung konsekuensi, maka semaksimal mungkin kita meminimalisasikannya.
Berhijab itu wajib. everyone knows, but not everyone does it. 
Berhijab itu butuh keistiqomahan, dengan segala konsekuensi dari pemakaian hijab itu sendiri. Dan kita juga musti paham tentang hijab tak sekadar memakainya dan SUDAH. Ia ada aturan-aturannya. Dan ketika kita telah memilihnya kita harus memenuhi aturan-aturannya.