10 Perkara yang Tidak Bermanfaat

Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam al Fawa'id, ada sepuluh perkara yang tidak bermanfaat, antara lain :
  1. Ilmu yang tidak diamalkan
  2. Amal yang tidak ikhlas 
  3. Harta yang tidak ditujukan untuk akhirat
  4. Hati yang tidak mencintai Allah
  5. Badan yang tidak taat dan tidak mengabdi kepada-Nya
  6. Kecintaan yang tidak diridhai Allah dan tidak dalam menjalankan perintah-perintah-Nya
  7. Waktu yang terbuang yang tidak digunakan untuk mengetahui Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya
  8. Pemikiran yang berputar-putar pada sesuatu yang tidak bermanfaat
  9. Pengabdian yang tidak mendekatkan diri kepada-Nya tidak juga mendatangkan kemaslakhatan bagi dunia
  10. Rasa takut dan berharap kepada orang, padahal nasib orang itu ada di tangan Allah. Orang itu sendiri untuk dirinya bahaya, manfaat, kematian, dan kehidupan kecuali dengan izin Allah.
5 Mei 2010, Mushola Baiturrahman my lovely SMANSAKAR

3 comments:

wulandari eka prasetyati said...

subhanallah mengena sekali, boleh saya simpan ya tulisannya..^^

Sivi said...

iya mbak, monggoo... samasama belajar ya mbak,
saya juga masih belum bisa full melaksanakannya,
hamasah!!

nisa mulya said...

Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara tsb ya. Thx for the nice sharing =)

Post a Comment

nice person = nice comment